محمدرضا بایرامی

محمدرضا بایرامی

محمدرضا بایرامی

محمدرضا بایرامی متولد 1344 است. تا به حال سیزده كتاب داستان، كه دو خاطره از دفاع مقدس در میان آنها دیده می‌شود به چاپ رسانده است. تعدادی از این آثار مربوط به نوجوانان و برخی از این آثار مربوط به بزرگسالان است. عمدۀ آثار بایرامی یا از روستا است یا از دفاع مقدس. علت این امر هم آن است كه بایرامی از روستاست و در روستا بوده. در اواخر دورۀ دبستان خانواده‌اش روستا را ترك می‌كنند و به تهران می‌آیند. هنوز خاطرات كودكی در ذهنش وجود دارد و موجدِ آثار ارزشمندی از او شده است. آثار بایرامی تا به حال از ده مرجع، موفق به دریافت جایزه شده است. یك جایزه بین‌المللی هم در كارنامۀ خود دارد. جایزۀ كبرای آبی از سوئیس برای كتاب «كوه مرا صدازد».
كتاب پل معلق اين نويسنده تاكنون پنج چاپ را از سر گذرانده است.


رمان‌های محمدرضا بایرامی تعداد : ۱۵
۰ از ۵
۰ از ۵
۰ از ۵
۱
۰ از ۵
۳/۲ از ۵
۴ از ۵
۱
۳/۱ از ۵
۲
ناشر : علم
۰ از ۵
۳ از ۵
۱
۰ از ۵
۱
۲/۸ از ۵
۰ از ۵
۱
۴/۱ از ۵
۴ ۲
۳/۵ از ۵
۱ ۱
۳/۵ از ۵
۱