آلبرتو موراویا

آلبرتو موراویا

Alberto Moravia
Via Sgambati, Rome

آلبرتو موراویا یکی از رمان‌نویسان برجسته ایتالیا در سدهٔ بیستم بود. موضوعات آثار او جنسیت، بیگانگی و وجودگرایی بود. معروف‌ترین اثر او رمان ضدفاشیستی دنباله‌رو است. او در سال ۱۹۴۱ با السا مورانته (رمان نویس که رمان مشهور تاریخ از اوست) ازدواج کرد که در سال ۱۹۶۲ از هم جدا شدند.


رمان‌های آلبرتو موراویا تعداد : ۱۷
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : البرز
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۴ از ۵
تهیه کتاب آدم بدشانس (مجموعه داستان‌های رمی 2)
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلا
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۳/۶ از ۵
تهیه کتاب خوشبختی در ویترین
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نی
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلوفر
۳/۴ از ۵
۱ تهیه کتاب داستان‌های ماقبل تاریخ
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۲/۴ از ۵
۱ تهیه کتاب دگردیسی در ضیافت (داستان‌های طنز و سوررئالیستی) مجموعه داستان
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : افراز
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلا
۲ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۳ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۴/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
تهیه کتاب همه کاره و هیچ کاره
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلا
۳ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
ناشر : نیلا
۲/۴ از ۵