نسرین قدیری (کافی)

نسرین قدیری (کافی)

نسرین قدیری (کافی)

نسرین قديرى متولد چهارم خرداد ماه سال 1331 در شهر تهران و فارغ‏التحصيل مهندسى كشاورزى از دانشگاه شيراز است. وى پس از اينكه فرزندانش به حدى رسيدند كه ديگر به او وابسته نبودند و هر كدام روى پاى خود ايستادند، براى رفع تنهايى و ارضاى اين حس درونى، دست به قلم برد. او درباره شروع به كارش مى‏گويد: «خواهرم پس از خواندن رمان خانم حاج سيد جوادى با توجه به زمينه‏اى كه من در نوشتن انشا داشتم و داشتن قدرت تخيل خوب از من پرسيد آيا اين رمان را خوانده‏اى؟ وقتى پاسخ منفى دادم به من گفت بخوان. تو هم مى‏توانى بنويسى و اين گونه شد كه سوژه‏اى را كه مدتها در ذهن داشتم به روى كاغذ آوردم».


رمان‌های نسرین قدیری (کافی) تعداد : ۱۸
ناشر : البرز
۲/۹ از ۵
۱ ۱
ناشر : شادان
۰/۷ از ۵
۲ ۱
۳ از ۵
۱ ۱
ناشر : البرز
۰ از ۵
ناشر : پیکان
۲ از ۵
ناشر : پیکان
۱/۲ از ۵
۱
ناشر : البرز
۰ از ۵
۲
ناشر : آسیم
۱/۸ از ۵
۱۰ ۶
۰ از ۵
۱ ۱
ناشر : پیکان
۰ از ۵
۱
ناشر : علم
۲/۴ از ۵
۱ ۱
ناشر : آسیم
۴/۲ از ۵
۱۱ ۱۰
ناشر : آسیم
۰ از ۵
۱ ۱
۰ از ۵
ناشر : پیکان
۰ از ۵
۱
ناشر : آسیم
۲/۸ از ۵
۳ ۱
ناشر : شادان
۳/۵ از ۵
۶ ۴
ناشر : البرز
۳/۳ از ۵
۵ ۲