محمد چرم‌شیر

محمد چرم‌شیر

محمد چرم‌شیر
Tehran

محمد چرم‌شیر (زاده ۱۳۳۹ تهران) نمایشنامه‌نویس و مدرس تئاتر است.
او دانش‌آموخته رشتهٔ ادبیات نمایشی در سال ۱۳۶۶ از دانشگاه تهران است.
محمد چرمشیر بیش از صد نمایشنامه نوشته است. وی پنجاه و چهار نمایشنامهٔ چاپ شده داردو نمایشنامه هایش به زبان‌های انگلیسی آلمانی و فرانسوی ترجمه و در کشورهای ایران، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا اجرا شده اند.


رمان‌های محمد چرم‌شیر تعداد : ۱۸
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نی
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
۰ از ۵
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : صنوبر
۳/۲ از ۵
۶
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
۰ از ۵
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نی
۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نیلا
۰ از ۵
تهیه کتاب تیستو (2 نمایش‌نامه)
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نیلا
۳ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نیلا
۲/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نی
۰ از ۵
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نی
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نی
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نیلا
۲/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : قطره
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نیلا
۱/۳ از ۵
۳ ۴
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : قطره
۰ از ۵
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
۰ از ۵
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نیلا
۳/۵ از ۵
۱۰ ۱۱
نویسنده :‌ محمد چرم‌شیر
ناشر : نیلا
۳/۵ از ۵
۱