صادق هدایت

صادق هدایت

تهران / Téhrân

صادق هدایت (متولد: ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ برابر با ۱۷ فوریه ۱۹۰۳ در تهران، مرگ: (خودکشی با گاز) ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ برابر با ۹ آوریل ۱۹۵۱ در آپارتمان اجاره‌ای مکرر، خیابان شامپیونه، پاریس) نویسنده، مترجم و روشنفکر ایرانی است. هدایت از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران و روشنفکری برجسته بود. بسیاری از محققان، رمانِ «بوف کور» او را، مشهورترین و درخشان‌ترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانسته‌اند. هرچند شهرت عام هدایت نویسندگی است، اما آثاری از نویسندگانی بزرگ را نظیر ژان پل سارتر، فرانتس کافکا و آنتون چخوف نیز ترجمه کرده‌است. حجم آثار و مقالات نوشته شده دربارهٔ نوشته‌ها، نوع زندگی و خودکشی صادق هدایت بیان‌گر تأثیر ژرف او بر جریان روشنفکری ایران است. صادق هدایت در ۱۹ فروردین سال ۱۳۳۰ در پاریس خودکشی کرد. آرامگاه وی در گورستان پرلاشز، قطعه ۸۵، در پاریس واقع است.


رمان‌های صادق هدایت تعداد : ۴۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۶ از ۵
۶۳ ۳۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
۲/۶ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ صادق هدایت
۰ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : چشمه
۴/۶ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۴ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۹ از ۵
۱۸۲ ۱۲۹
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
۲/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
۲/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ صادق هدایت
۲/۲ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۵ از ۵
۵۶ ۲۸
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۷ از ۵
۱۲ ۸
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
۴/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : گهبد
۰ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : گهبد
۰ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۴/۳ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : روزگار
۳/۹ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : ورجاوند
۰ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۱/۶ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : روزگار
۳/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۶ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : مجید
۳/۹ از ۵
۷۱ ۴۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۷ از ۵
۶۵ ۴۰
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : ورجاوند
۴/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
۰ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : مجید
۲/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ صادق هدایت
۴/۱ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۱ از ۵
۲
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۳ از ۵
۳
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : کاروان
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : کاروان
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : کاروان
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۵ از ۵
۴
نویسنده :‌ صادق هدایت
۴ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : مجید
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۶ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : آزادمهر
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : نگاه
۴/۲ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ صادق هدایت
۲/۵ از ۵
۳
نویسنده :‌ صادق هدایت
ناشر : گهبد
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ صادق هدایت
۳/۱ از ۵
۱