ژوزه ساراماگو

ژوزه ساراماگو

José de Sousa Saramago
Azinhaga

ژوزه ساراماگو نویسندهٔ پرتغالی برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات در سال ۱۹۹۸ میلادی است.ساراماگو در دهکده‌ای کوچک در شمال لیسبون در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد، او دو سال بعد به همراه خانواده به لیسبون رفت و تحصیلات دبیرستانی خود را برای امرار معاش نیمه تمام گذاشت و به شغل‌های مختلفی نظیر آهنگری، مکانیکی و کارگری روزمزدی پرداخت. پس از مدتی نیز به مترجمی و نویسندگی در روزنامه ارگان حزب کمونیست پرتغال مشغول شد. اگرچه اولین رمان او به نام کشورگناه در ۱۹۴۷ به چاپ رسید ولی ناکامی او برای کسب رضایت ناشر برای چاپ کتاب دومش موجب شد رمان نویسی را کناربگذارد، تا این که با انتشار کتاب بالتازار و بلموندا در سال ۱۹۸۲ و ترجمه آن به انگلیسی در ۱۹۸۸ شهرت به سراغ او آمد، رمانی تاریخی که به انحطاط دربار پرتغال در قرن شانزدهم می‌پردازد.


رمان‌های ژوزه ساراماگو تعداد : ۳۸
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : چلچله
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : روزگار
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : شیرین
۳/۹ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : هاشمی
۳/۶ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : علم
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : رادمهر
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : جمهوری
۳/۵ از ۵
۲۲ ۸
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : رادمهر
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مروارید
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : علم
۳/۸ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : جمهوری
۴/۳ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مروارید
۴/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : روزگار
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مروارید
۴/۱ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : روزگار
۴/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : هاشمی
۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۳/۹ از ۵
۳
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۳/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مرکز
۳/۶ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : سمیر
۲/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : سمیر
۲/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : یوبان
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : روزگار
۴ از ۵
۱۳ ۸
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : هنرکده
۴/۲ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : نی نگار
۴ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مروارید
۳/۷ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : علم
۴/۴ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : رادمهر
۳ از ۵
۴
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : علم
۴/۱ از ۵
۲۱۹ ۱۶۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : پارمیس
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : شاپیکان
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مجید
۴/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۴/۷ از ۵
۳ ۱