جمال میرصادقی

جمال میرصادقی

جمال میرصادقی

جمال میرصادقی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. فارغ التحصیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشگاه تهران در رشته ادبیات فارسی است. جمال میرصادقی مشاغل گوناگونی داشته‌است. کارگری، معلمی، کتابدار دانشسرای تربیت معلم، کارشناس آزمون سازی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مسوول اسناد قدیمی در سازمان اسناد ملی ایران. در دوره دراز کار نویسندگی، داستان‌های کوتاه و بلند بسیار و نه رمان نوشته‌است که برخی از آن‌ها به زبان‌های آلمانی ، انگلیسی ، ارمنی ، ایتالیایی ، روسی ، رومانیایی ، عبری ، عربی ، مجاری,، هندو و اردو رجمه شده‌اند.


رمان‌های جمال میرصادقی تعداد : ۱۹
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : اشاره
۰ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : نگاه
۱ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : مجال
۳ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : اشاره
۲/۵ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : شالان
۰ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : مجال
۲/۲ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : سخن
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : آیه مهر
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : اشاره
۴/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : مجال
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : اشاره
۰ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : اشاره
۱ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : اشاره
۱/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : مروارید
۰ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : شالان
۰ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : اشاره
۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : قطره
۲/۵ از ۵
نویسنده :‌ جمال میرصادقی
ناشر : مجال
۰ از ۵