الیف شافاک

الیف شافاک

Elif Şafak

الیف شفق یک نویسنده ترک‌تبار است. وی رمان‌هایی به انگلیسی و ترکی و فرانسوی منتشر کرده است. شفق دو رمان به انگلیسی نوشته است که بخاطر اشاره به نسل‌کشی ارمنیان در رمان دومش به نام حرام‌زاده استانبول (The Bastard of Istanbul) از سوی دادگاه‌های ترکیه به جرم "اهانت به ترک بودن" متهم شد. پرونده او در ژوئن ۲۰۰۶ بسته شد ولی در ژوئیه همان سال دوباره گشوده شد و وی با احتمال سه سال زندان روبرو شد. مترجم و ناشر او هم با همین تعداد سال حبس روبرو شدند. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶ بخاطر کمبود مدرک پرونده او از نو بسته شد.


رمان‌های الیف شافاک تعداد : ۳۴
نویسنده :‌ الیف شافاک
۰ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نون
۳/۸ از ۵
۳ ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیماژ
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : مرو
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نشر نون
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
۰ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیلوفر
۲/۵ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیماژ
۳/۳ از ۵
۱ ۳
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : قطره
۳/۱ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
۳ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
۳/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیماژ
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ری‌را
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ثالث
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : مروارید
۳/۵ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ری‌را
۳/۵ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
۴/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : افراز
۳/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : مروارید
۳/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : مانوش
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : هیرمند
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : میلکان
۲/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : علم
۳/۲ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ری‌را
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : فکرآذین
۳/۲ از ۵
۷ ۶
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیماژ
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
۴/۷ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ققنوس
۴/۱ از ۵
۹۵ ۷۷
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : آوانامه
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ الیف شافاک
۴/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ققنوس
۰ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ققنوس
۰ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : آسیم
۳ از ۵
۸ ۱۰
نویسنده :‌ الیف شافاک
۴/۲ از ۵