الیف شافاک

الیف شافاک

Elif Şafak

الیف شفق یک نویسنده ترک‌تبار است. وی رمان‌هایی به انگلیسی و ترکی و فرانسوی منتشر کرده است. شفق دو رمان به انگلیسی نوشته است که بخاطر اشاره به نسل‌کشی ارمنیان در رمان دومش به نام حرام‌زاده استانبول (The Bastard of Istanbul) از سوی دادگاه‌های ترکیه به جرم "اهانت به ترک بودن" متهم شد. پرونده او در ژوئن ۲۰۰۶ بسته شد ولی در ژوئیه همان سال دوباره گشوده شد و وی با احتمال سه سال زندان روبرو شد. مترجم و ناشر او هم با همین تعداد سال حبس روبرو شدند. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶ بخاطر کمبود مدرک پرونده او از نو بسته شد.


رمان‌های الیف شافاک تعداد : ۳۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
۰ از ۵
تهیه کتاب 10 دقیقه و 38 ثانیه در این دنیای عجیب
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نون
۴/۱ از ۵
۴ تهیه کتاب 3 دختر حوا تهیه کتاب 3 دختر حوا
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیماژ
۳/۸ از ۵
۱ تهیه کتاب 3 دختر حوا
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : مرو
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نشر نون
۰ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیلوفر
۲/۵ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیماژ
۳/۳ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : قطره
۳/۱ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
۳ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب بعد از عشق
نویسنده :‌ الیف شافاک
۳/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیماژ
۳/۶ از ۵
تهیه کتاب پنهان تهیه کتاب پنهان
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ری‌را
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ثالث
۳/۷ از ۵
تهیه کتاب دختری که اسمش را دوست نداشت
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : مروارید
۳/۵ از ۵
۶ ۴ تهیه کتاب شپش پالاس
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ری‌را
۰ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
۰ از ۵
تهیه کتاب شرافت تهیه کتاب شرافت
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : افراز
۳/۳ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب شمس‌پاره
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : مروارید
۳/۳ از ۵
۱ تهیه کتاب شمسپاره
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : مانوش
۰ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : هیرمند
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : میلکان
۲/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : علم
۳/۲ از ۵
۳ ۴ تهیه کتاب شیر سیاه
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ری‌را
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : فکرآذین
۳/۲ از ۵
۶ ۴
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : نیماژ
۳/۳ از ۵
تهیه کتاب گریزان
نویسنده :‌ الیف شافاک
۴ از ۵
۳ ۲ تهیه کتاب مرید معمار
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ققنوس
۴/۲ از ۵
۸۵ ۶۸ تهیه کتاب ملت عشق تهیه کتاب ملت عشق
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : آوانامه
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
۴/۲ از ۵
تهیه کتاب ملت عشق تهیه کتاب ملت عشق
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ققنوس
۰ از ۵
تهیه کتاب ملت عشق (پالتویی)
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ققنوس
۰ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : آسیم
۲/۸ از ۵
۷ ۹