فهیمه رحیمی

فهیمه رحیمی

فهیمه رحیمی
Tehran

در 23 خرداد ماه 1331 در تهران دیده به جهان گشودند . اولین قطعه ادبیشان به نام دلم برای پروانه می سوزد رادر 9سالگی نوشتند.
در سال 1347 ازدواج نمودند و حاصل ازدواجشان دو فرزند به نامهای بابک و بهارک شد. سه سال مشغول به فراگیری علوم دینی در حوزه علمیه آب منگل در کرج شدند . با پشتکار و علاقه ای که به خواندن و نوشتن کتاب داشتند اولین کتاب خود را با عنوان بازگشت به خوشبختی منتشر کردند.
وی تا به حال 22 عنوان رمان نوشته و منتشر کرده است (?) آخرین اثری که از این نویسنده منتشر شده، رمانی است با نام «شیدایی» که چاپ نخست آن روز پنجم بهمن ماه سال 83 به انتشار رسید.


رمان‌های فهیمه رحیمی تعداد : ۲۹
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۳ از ۵
۵ ۶
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۳/۱ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۲/۹ از ۵
۴ ۴
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۳/۸ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۴/۷ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۴/۵ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۴/۳ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۴/۲ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
۱/۹ از ۵
۲ ۴
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۳/۴ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۲/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۴/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۲/۳ از ۵
۲ ۳
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۳/۸ از ۵
۳
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۰/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
۱/۹ از ۵
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۲/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۴/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۲/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
۲/۴ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۲/۵ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
۲/۲ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۳/۶ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۴/۱ از ۵
۳ ۶
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۳/۷ از ۵
۱۶ ۱۰
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : پگاه
۳/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ فهیمه رحیمی
ناشر : چکاوک
۲/۴ از ۵
۶ ۳