سروش حبیبی

سروش حبیبی

رمان‌های ترجمه شده توسط سروش حبیبی تعداد : ۵۲
نویسنده :‌ الیاس کانتی
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵
۳ ۱
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
۶۷ ۵۱
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۲۰ ۱۳
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۳/۷ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ققنوس
۳/۹ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ققنوس
۳/۶ از ۵
۳
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۴ از ۵
۲۷ ۱۱
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۸۷ ۴۷
نویسنده :‌ آلفرد آندرش
ناشر : ققنوس
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۳/۶ از ۵
۱۰ ۳
ناشر : چشمه
۱/۴ از ۵
۳ ۱
۴/۲ از ۵
۱۰ ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۳/۵ از ۵
۹ ۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۱۲ ۷
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ امیل زولا
ناشر : نیلوفر
۳/۹ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۷ ۳
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ مارسل پانیول
ناشر : چشمه
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۱/۲ از ۵
۳
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
۳/۸ از ۵
۶ ۳
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۶۷ ۳۰
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۴/۲ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : چشمه
۴/۴ از ۵
۴ ۵
ناشر : ققنوس
۳/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : جامی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ گونتر گراس
ناشر : نیلوفر
۴/۳ از ۵
۳۹ ۳۵
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
۷۳ ۵۰
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : چشمه
۳/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ققنوس
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : نیلوفر
۳/۹ از ۵
۱۲ ۳
ناشر : ماهی
۲/۶ از ۵
۱۰ ۲
نویسنده :‌ داستایوفسکی
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۱ ۲
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
۱۲ ۶
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ماهی
۴/۴ از ۵
۱ ۲
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ اریش کستنر
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : ماهی
۴/۲ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ماهی
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ آلخو کارپانتیه
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
ناشر : روزنه
۴ از ۵
۲ ۱
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ سلما لاگرلف
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ واسیلی گروسمان
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵