استاین

استاین

R.L.Stine
Jonesboro, Arkansas

استاین می‌گوید:" وظیفهٔ بزرگی دارد و آن سیخ کردن مو بر اندام بچه هاست" کتاب‌های او با فروش بیش از ۲۵۰ نسخه در سطح جهان او را به پر فروش‌ترین نویسندهٔ کودک تبدیل کرده‌است . او هم اکنون همراه همسرش جین(jane)و پسرش مت (matt)زندگی می‌کند. استاین می‌گوید:"من عاشق این هستم که خواننده‌هایم را به جاهای ترسناک ببرم آیا می دانید ترسناک‌ترین مکان کجاست؟این محل ذهن خود شماست." آر.ال.استاین«رابرت لارنس استاین»در سال ۱۹۴۳ در شهر کلموبوس در ایلت اوهایو به دنیا آمد.نویسندگی را از نه سالگی،با نوشتن لطیفه و داستان های فکاهی برای همکلاسی هایش آغاز کرد. اولین کتاب او "راه و رسم مسخرگی و خنداندن دیگران" نام داشت.استاین ادیبات ترسناک را ار سال ۱۹۸۶،با کتاب"وعده ملاقات با یک غریب" نام داشت که در مجموعه خیابان وحشت بود که در سال ۱۹۸۹ به چاپ رسید.او در سال ۱۹۹۲ مجموعه ی مورمور«goosebumps»را نوشت.


رمان‌های استاین تعداد : ۹۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۷ از ۵
۴ ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۶ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۴/۲ از ۵
۹ ۱۰
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۴/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۱ از ۵
۸ ۸
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۵ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : گل آذین
۳/۹ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۶ از ۵
۶ ۴
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
۹ ۹
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۴/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۶ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۵ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۴ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۰ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۰ از ۵
۳ ۴
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۴/۱ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۶ از ۵
۲ ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۳ از ۵
۶ ۴
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۴ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : هنوز
۳/۴ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : هانا
۴/۲ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : هانا
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۴/۵ از ۵
۶ ۴
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۵ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۱/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۱ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۲/۱ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۵ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۴/۵ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۴ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۲ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۲ از ۵
۸ ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۲/۱ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۰ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۶ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۵ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : هنوز
۱/۲ از ۵
۳
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۹ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : گل آذین
۲/۵ از ۵
۴ ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : گل آذین
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۲ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۲ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۱/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۴/۶ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۴/۶ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۴/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : گل آذین
۳/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۵ از ۵
۱۱ ۴
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۴/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۳/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۴/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۹ از ۵
۷ ۷
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۷ از ۵
۲۶ ۱۹
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : هنوز
۲/۹ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ استاین
ناشر : گل آذین
۳/۸ از ۵
۳
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پیدایش
۴/۶ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ استاین
ناشر : ویدا
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ استاین
ناشر : پلیکان
۳/۸ از ۵
۴