کریستین بوبن

کریستین بوبن

Christian Bobin

کریستین بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تا کنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده‌است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته‌اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته ودر کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می‌دهند. برای او تجربه‌های ساده زندگی ـ کودکی، عشق، تنهایی ـ دستمایه خلق آثاری عاشقانه‌است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آوا و لحن کلام می‌پردازد؛ با این حال نوشته‌های او سرشار از اندیشه‌اند. اندیشه‌ای که از زندگی عاشقانه اش و از عشقش به زندگی سرچشمه می‌گیرد. برای بوبن نوشتن، سراییدنِ آواهاست.


رمان‌های کریستین بوبن تعداد : ۴۶
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۲ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : جمهوری
۲/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : نی
۲/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۲/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۶ از ۵
۱۵ ۱۲ تهیه کتاب ابله محله
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۴/۳ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۹ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۷ از ۵
۵ ۲ تهیه کتاب بانوی سپید
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۳/۵ از ۵
۱ تهیه کتاب بخش گمشده
نویسنده :‌ کریستین بوبن
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : اجتماع
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
۰ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
۲/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۱ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : جمهوری
۰ از ۵
تهیه کتاب داستانی که هیچ‌کس دوست نداشت
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۱ از ۵
۱ تهیه کتاب دلباختگی (لوییز امور)
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
۴ تهیه کتاب دیوانه‌بازی
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۸ از ۵
۳۳ ۱۹
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : طرح نو
۴ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۷ از ۵
۳ ۳ تهیه کتاب زن آینده
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : باغ نو
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
۳/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۴/۴ از ۵
۱۱ ۱۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۳/۶ از ۵
تهیه کتاب ژه (پالتویی)
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : دارینوش
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : دارینوش
۰/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ماه ریز
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۴/۱ از ۵
۷ ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ماه ریز
۳/۲ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : دوستان
۳/۸ از ۵
۴ ۲ تهیه کتاب فرسودگی
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۲/۹ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب قاتلی به پاکی برف
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۳/۵ از ۵
۱ تهیه کتاب قدیس فرودستان
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۴/۵ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : باغ نو
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : مشکی
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : جام گل
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آگه
۴/۱ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : دارینوش
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ماه ریز
۳/۲ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آگاه
۲/۷ از ۵
۹ ۵