کریستین بوبن

کریستین بوبن

Christian Bobin

کریستین بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تا کنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده‌است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته‌اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته ودر کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می‌دهند. برای او تجربه‌های ساده زندگی ـ کودکی، عشق، تنهایی ـ دستمایه خلق آثاری عاشقانه‌است. بوبن بیش از آن که به مضامین و کلمات اهمیت دهد، به آوا و لحن کلام می‌پردازد؛ با این حال نوشته‌های او سرشار از اندیشه‌اند. اندیشه‌ای که از زندگی عاشقانه اش و از عشقش به زندگی سرچشمه می‌گیرد. برای بوبن نوشتن، سراییدنِ آواهاست.


رمان‌های کریستین بوبن تعداد : ۴۶
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۲ از ۵
۳ ۴
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : جمهوری
۲/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : نی
۱/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۲/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۶ از ۵
۱۶ ۱۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۴/۴ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۹ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۷ از ۵
۷ ۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : اجتماع
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
۰ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
۲/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۱ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : جمهوری
۱/۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
۴
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۸ از ۵
۳۲ ۱۹
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : طرح نو
۴ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آشیان
۳/۷ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : باغ نو
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
۳/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۴/۴ از ۵
۱۱ ۱۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۳ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : دارینوش
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : دارینوش
۰/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ماه ریز
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۴ از ۵
۹ ۶
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ماه ریز
۳/۲ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : دوستان
۳/۸ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۳ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ثالث
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۴/۵ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : باغ نو
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : مشکی
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : جام گل
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آگه
۴/۱ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : دارینوش
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : رادمهر
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : ماه ریز
۳/۲ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : آگاه
۲/۷ از ۵
۹ ۵