شل سیلوراستاین

شل سیلوراستاین

Sheldon Alan Silverstein
Chicago, IL

شل سیلورستاین با نام کامل شلدون آلن سیلورستاین شاعر، نویسنده، کاریکاتوریست و خواننده آمریکایی در ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۰ در شیکاگو متولد شدو در ۱۰ مه ۱۹۹۹ بر اثر حمله قلبی درگذشت. وی در سال ۱۹۵۰ در ارتش آمریکا به خدمت فرا خوانده شد و از همان زمان کار نقاشی کارتونی را برای برخی از مجلات مثل استریپس، استارس، پاسیفیک آغاز کرد. سیلورستاین از کودکی استعداد ذاتی خاصی در نقاشی و نوشتن داشت. خودش بعدها در جایی می‌نویسد که این دو کار نقاشی و نوشتن تنها اموری بودند که وی در آنها موفق بود، معروفترین آثار سیلورستاین آثاری است که او برای کودکان نوشته‌است. هر چند آثار وی در گروه سنی و مخاطب خاصی نمی‌گنجد و بسیاری از آثار او محبوبیت قابل توجهی در بین بزرگسالان دارد


رمان‌های شل سیلوراستاین تعداد : ۵۳
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : ایدون
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : ثالث
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : نامیرا
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴/۳ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : پنجره
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : ایدون
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : چشمه
۳ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : پنجره
۳/۴ از ۵
۱ ۳
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۴/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴/۸ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : پنجره
۴/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : شاپیکان
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : ایدون
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۳/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : سبزان
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴/۱ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هستان
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : شبگون
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : خیام
۴/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : نامیرا
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : چشمه
۰ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : پنجره
۴/۳ از ۵
۷ ۲
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۱/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : معانی
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۰ از ۵
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۲/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : هنایش
۱/۵ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
ناشر : ایدون
۳/۹ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ شل سیلوراستاین
۴ از ۵