اکبر رادی

اکبر رادی

اکبر رادی
رشت / Rasht

اکبر رادی (۱۰ مهر ۱۳۱۸ - ۵ دی ۱۳۸۶) نمایش‌نامه‌نویس معاصر ایرانی بود.

اکبر رادی در شهر رشت زاده شد. او در ده سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. رادی که دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران بود، تحصیل در دوره کارشناسی ارشد این رشته را نیمه کاره گذاشت و پس از طی دوره تربیت معلم، به شغل معلمی روی آورد.


رمان‌های اکبر رادی تعداد : ۳۰
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : نیلا
۴ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۴ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۵ از ۵
۶ ۸
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : خاموش
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : خاموش
۰ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۴/۵ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۱/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ اکبر رادی
۳/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : آگرا
۳/۳ از ۵
۲ ۴
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۰ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۰ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ اکبر رادی
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : خاموش
۰ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۸ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : خاموش
۰ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۴/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : خاموش
۴ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۴/۲ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : قطره
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ اکبر رادی
ناشر : خاموش
۰ از ۵