فئودور داستایوفسکی

فئودور داستایوفسکی

Fyodor Dostoyevsky
Moscow

فیودور میخاییلوویچ داستایوسکی نویسندهٔ مشهور و تاثیرگذار اهل روسیه بود. ویژگی منحصر به فرد آثار وی روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیتهای داستان است. سوررئالیست‌ها مانیفست خود را بر اساس نوشته‌های داستایوسکی ارائه کردند. اکثر داستان‌های وی همچون شخصیت خودش سرگذشت مردمی است، عصیان زده، بیمار و روان پریش. ابتدا، برای امرار معاش، به کار ترجمه پرداخت، و آثاری چون اوژنی گرانده اثر بالزاک و دون کارلوس اثر شیلر را ترجمه کرد.


رمان‌های فئودور داستایوفسکی تعداد : ۶۹
ناشر : ماهی
۲/۴ از ۵
۱
۳/۷ از ۵
ناشر : فردا
۲/۳ از ۵
۲
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
۷۳ ۵۲ تهیه کتاب ابله
ناشر : خوارزمی
۴/۲ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۲ از ۵
تهیه کتاب ابله
ناشر : پارمیس
۴/۸ از ۵
۱ ۱
۴/۲ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۴ از ۵
۵ ۳
۴/۲ از ۵
۴/۲ از ۵
ناشر : مرکز
۴/۸ از ۵
۳ ۱ تهیه کتاب برادران کارامازوف تهیه کتاب برادران کارامازوف
ناشر : پارمیس
۴/۳ از ۵
تهیه کتاب برادران کارامازوف پارمیس
۴/۳ از ۵
۱
ناشر : ناهید
۴/۴ از ۵
۹۵ ۶۱
۴/۳ از ۵
۴/۳ از ۵
ناشر : ناهید
۴/۵ از ۵
۵۰ ۳۷ تهیه کتاب برادران کارامازوف 2 (2 جلدی)
ناشر : روزگار
۴/۱ از ۵
۷ ۴
ناشر : بوتیمار
۳/۹ از ۵
ناشر : نی
۳/۵ از ۵
۱ ۳ تهیه کتاب بیچارگان
ناشر : به‌سخن
۱/۳ از ۵
۱ تهیه کتاب تحقیر و توهین شده‌ها
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۱۰ ۳ تهیه کتاب تسخیرشدگان
۳/۹ از ۵
۲ ۱
ناشر : مهتاب
۴/۵ از ۵
۱۶۴ ۱۴۷ تهیه کتاب جنایت و مکافات
ناشر : خوارزمی
۴/۷ از ۵
۶ ۴
ناشر : پارمیس
۴/۸ از ۵
۱ تهیه کتاب جنایت و مکافات
ناشر : آوانامه
۴/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۱/۲ از ۵
۳ ۱
ناشر : اختران
۳/۹ از ۵
۳ تهیه کتاب جوان خام
ناشر : نگاه
۴ از ۵
۲
ناشر : نگاه
۴ از ۵
۱۶ ۹ تهیه کتاب خاطرات خانه اموات
ناشر : آمون
۴/۷ از ۵
۲ ۱
ناشر : مجید
۱/۳ از ۵
۳ تهیه کتاب خاطرات خانه مردگان
ناشر : بوتیمار
۲/۵ از ۵
۴
ناشر : جامی
۱/۷ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵
۲ ۵
ناشر : نیلوفر
۴/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : ماهی
۴/۴ از ۵
۸ ۲
ناشر : جامی
۲/۸ از ۵
۲ ۱
ناشر : روزگار
۳ از ۵
۲ تهیه کتاب رویای مرد مسخره
۴/۷ از ۵
۳ ۲
ناشر : جامی
۰ از ۵
۲ تهیه کتاب شاهکارهای کوتاه (6 داستان) مجموعه داستان
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۷۴ ۳۳ تهیه کتاب شب‌های روشن
ناشر : ماهی
۴/۲ از ۵
۲ ۲
ناشر : روزگار
۳/۸ از ۵
۵ ۱ تهیه کتاب شب‌های روشن (بخشی از خاطرات مردی رویایی)
ناشر : جامی
۴ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۲۳ ۱۳
ناشر : گهبد
۳/۹ از ۵
۷۰ ۲۸
ناشر : مجید
۴/۳ از ۵
۲ ۲
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۱۴ ۶ تهیه کتاب قمارباز (از یادداشت‌های 1 جوان) تهیه کتاب قمارباز (از یادداشت‌های 1 جوان) تهیه کتاب قمارباز (از یادداشت‌های 1 جوان)
۳/۹ از ۵
۳/۹ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب قمارباز (با 9 تفسیر)
ناشر : پارمیس
۳/۹ از ۵
۴/۳ از ۵
۴ ۴
ناشر : به‌سخن
۴/۲ از ۵
۶ ۳
ناشر : اشاره
۴/۴ از ۵
۱
۳/۷ از ۵
ناشر : هرمس
۱/۲ از ۵
۱ ۱
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
۵ ۳
ناشر : پرسش
۲/۹ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
ناشر : ماهی
۲/۶ از ۵
۱۰ ۲ تهیه کتاب هم‌زاد (شعری پترزبورگی)
ناشر : ماهی
۴/۲ از ۵
۳ ۴
ناشر : روزگار
۳/۹ از ۵
۲ ۱ تهیه کتاب همزاد
ناشر : نگاه
۲/۹ از ۵
۶ ۲ تهیه کتاب همیشه شوهر
۴/۴ از ۵
۴ ۲
ناشر : مجید
۰ از ۵
۱
۴ از ۵