اسدالله امرایی

اسدالله امرایی

رمان‌های ترجمه شده توسط اسدالله امرایی تعداد : ۵۶
ناشر : آمیتیس
۲/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مروارید
۴/۶ از ۵
۲
ناشر : گل آذین
۳/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ریموند کارور
۳/۴ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ طاهر بن جلون
ناشر : مروارید
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۳/۲ از ۵
۱
ناشر : افراز
۰ از ۵
ناشر : آمیتیس
۰ از ۵
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۳/۸ از ۵
۴ ۱
ناشر : آمیتیس
۰ از ۵
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۳/۸ از ۵
ناشر : لحن نو
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ جیمز توماس
ناشر : شولا
۴ از ۵
نویسنده :‌ ایزابل آلنده
۳/۷ از ۵
ناشر : قطره
۰ از ۵
نویسنده :‌ جان بنویل
ناشر : افق
۲/۹ از ۵
۱
ناشر : سالی
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ گروه نویسندگان
ناشر : افراز
۲/۸ از ۵
۴/۸ از ۵
ناشر : افراز
۳ از ۵
۲
ناشر : مروارید
۰ از ۵
۳/۳ از ۵
ناشر : افراز
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
۱/۵ از ۵
۳ ۲
ناشر : لحن نو
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ استیو ماس
ناشر : سالی
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : افق
۳/۵ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ ریموند کارور
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ توبیاس وولف
ناشر : ثالث
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : ثالث
۳/۸ از ۵
۱
ناشر :
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ دیو اگرز
ناشر : امرود
۰ از ۵
نویسنده :‌ بن لوری
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
۱
ناشر : گل آذین
۰ از ۵
ناشر :
۰ از ۵
ناشر :
۰ از ۵
نویسنده :‌ جروم استرن
ناشر : قطره
۳/۷ از ۵
ناشر : پیدایش
۰ از ۵
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : افق
۳/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ بویل
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
ناشر : گل آذین
۰ از ۵
ناشر : گل آذین
۰ از ۵
نویسنده :‌ لیدیا دیویس
ناشر : افق
۲/۸ از ۵
۱
۰ از ۵
نویسنده :‌ مایکل اونداتیه
ناشر : مروارید
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : افق
۳/۹ از ۵
۱ ۱
ناشر : قطره
۰ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مروارید
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ مائیو بنچی
۳/۹ از ۵
۱ ۱
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
ناشر : قطره
۰ از ۵
ناشر : گل آذین
۰ از ۵
نویسنده :‌ آرتور کستلر
ناشر : نیماژ
۴ از ۵
۰ از ۵